FANDOM


Den Næsten Rigtige verden er en verden der er meget lig vores egen. I NRV er der bare ekstra lande og landområder. I NRV kan du tilføje dit eget land, hvis det ligger på jorden i dag. Ingen tidligere lande, Ingen "Fantasy" lande - Det skal være 100% realistisk.